Våra certifierade normingenjörer

Add Genders certifierade normingenjörer utgör Sveriges största nätverk av kompetens i normförändring. Vi finns inom många olika branscher och är spridda över hela Sverige. Den eftertraktade certifieringen innebär en kvalitetsstämpel och en garanti för ett förnyande förhållningssätt gentemot normer, jämställdhet och inkludering. Vi kallar det normingenjörens fältkodex. Det innebär också en sammankoppling med Add Genders varumärke, nätverk och utveckling framöver.

Bli certifierad normingenjör du också! Som en del av vårt nätverk finner du gemenskap med andra värdedrivna människor och kan utbyta tips och erfarenheter för att tillsammans skapa en hållbar framtid. En del av de certifierade normingenjörerna nedan finns även i vårt fasta team - de som skrivit samarbetsavtal med oss och som lägger en stor del av sin tid till att samskapa normförändring med Add Gender.