Normingenjörens fältkodex

Alla certifierade normingenjörer utgår från ett gemensamt förhållningssätt - vår fältkodex. Fältkodexen guidar normingenjören i sitt förändringsarbete och utgör grunden för hur vi utvecklar och möjliggör självorganiserande organisationer med hjälp av vår normplattform

1. Många stannar vid symptomen - vi spårar problemen till dess källa.

2. Ärlighet öppnar dörren till värderingar - där vill vi vara.

3. Vårt nätverk av människor, erfarenheter och idéer - ditt budskap stärks av dem.

4. Vi hjälper dig att navigera men rodret är ditt.

5. Vi är djärva men varsamma, bestämda men ödmjuka. Vi är stolta men aldrig nöjda.

6. I punktinsatsen ligger vår hävstång.

7. Packa för mål och resultat, men lämna inte nyfikenheten hemma.

8. Arbetet måste vara lönsamt.

9. Kompassen visar riktningen, men inte hindren på vägen - var beredd att ändra kurs.

10. Goda exempel är värdefulla, vi sprider äventyret tillsammans.

team_liten

Team

Nätverk

Bli Normingenjör