Krisanpassad normplattform

Nu är ett gyllene tillfälle att återuppfinna inkluderingarbetet

Företag med högst mångfald gällande etnicitet var (jämfört med genomsnittet) 35 % mer sannolika att få ekonomisk vinst och bolag med högst mångfald mellan könen, det vill säga jämställdhet, var 15 % mer sannolika att öka intäkterna än genomsnittet. Källa: McKinseys rapport ”Diversity Matters” från 2015 

Det är sådana här undersökningar som har legat till grund för Add Gender när vi tagit fram modellen normplattformen. Vi är ute efter den ökade effektiviteten som kommer av en infrastruktur som är anpassad för ett jämställt samhälle – präglat av mångfald. Vi tror att du också vill åt den!

Ta rätt beslut, effektivisera inkluderingen och få koll på er normplattform

I osäkra tider är det extra viktigt att vi har bra beslutsunderlag med flera olika perspektiv. Det kan vi hjälpa till med! Dessutom, när en förändring sätts i rullning kan det bli lättare att genomföra även andra förändringar. 

Anta vårt krisanpassade erbjudande för att förbättra sättet ni arbetar tillsammans på, era sociala normer och era värderingar.  Detta genom att kartlägga er normplattform och se till att de beslut ni tar nu och de aktiviteter ni gör vidare bidrar till inkludering, mångfald och jämställdhet.

 • Vi visualiserar ert arbete för en modern och inkluderande verksamhet.
 • Allting är dessutom riggat för att göras helt på distans.
 • Uppgifterna, kartläggning och rådgivning går att få på engelska.

Den digitala normplattformen kompletterar er affärsmodell med ett ramverk för jämställdhet, mångfald och inkludering och bidrar till att ta genomtänkta beslut i riktning mot Agenda 2030 samt frigöra alla medarbetares potential.

Så här går du tillväga för att delta:

 1. Anmäl dig i din roll som ansvarig för likabehandlingsarbetet på denna sida. På grund av stort intresse så har vi förlängt anmälan. Senast den 24:e april behöver vi ha din beställning om du vill ha kartläggningen lagom till höstens planering.
 2. Under april kommer du att få tre enkla uppgifter att lösa. Tidsplan anpassas i dialog med dig och du löser dem på egen hand eller tillsammans med exempelvis en likabehandlingsgrupp.
 3. Du/ni kompetensutvecklar er samtidigt som ni löser uppgifterna och skickar in inom en tid som passar er. 
 4. I maj får du er unika normplattform i en rapport och tillhörande presentationsmaterial. Detta beslutsunderlag blir utgångspunkten för hur ni ska ställa om och arbeta mer effektivt med normförändring och inkludering framöver.
 5. Nu har ni koll på er normplattform! Här får du personlig rådgivning på distans i hur ni kan arbeta vidare.

Våra paket

 • Testa oss – för 150 kronor exklusive moms så får du en testuppgift. Gillar du det du ser så dras den av på ditt nästa köp.
 • Bas – för 9 900 kronor exklusive moms så får du en kartläggning med tillhörande rapport och presentationsmaterial som täcker styrdokument för hållbarhet och likabehandling samt hemsida.
 • Medel – för 29 000 kronor exklusive moms så får du en fördjupad kartläggning med rapport som också har kompletterats med intervjuer av nyckelpersoner.
 • Extra – för 69 000 kronor exklusive moms så får du en heltäckande kartläggning som skräddarsys utifrån era önskemål och behov i likabehandlingsarbetet.

Observera att det går bra att anmäla sitt intresse eller höra av sig för att få en mer specificerad offert. Klicka på texten ”vi är på” för att anmäla ditt intresse eller testa oss.

VI ÄR PÅ!

Tillsammans bygger vi mer hållbara och inkluderande normer för framtiden!

Add Genders Certifierade Normingenjörer verkar inom en rad olika branscher, men vi besitter alla normingenjörens breda kunskap inom likabehandling, jämställdhet och inkludering i kombination med organisationsförståelse och företagsmentalitet. I dagsläget är vi över 60 normingenjörer i nätverket. Add Gender som är motorn bakom har jobbat som konsulter inom jämlikhet sedan 2008.

Normplattformen      

Genom att titta på er organisation genom Normplattformens sex perspektiv skapar ni er en förståelse kring hur självorganiserande inkludering kan utformas. Normplattformens visualisering hjälper organisationens anställda, HR och ledning att förstå och samarbeta för inkluderande normer. Plattformen föreslår aktiviteter för att utveckla dammiga strukturer och system genom att dels synliggöra vad som behöver lösas omedelbart men även genom en skräddarsydd och långsiktig strategi. Vi tittar på samtliga diskrimineringsgrunder enligt Diskrimineringslagstiftningen och lyfter dessutom in er affärsmodell i kartläggningen.

Ledarskap och självledarskap

Denna del av plattformen ger en tydlig bild av företagets kompetens vad gäller inkluderande ledarskap, möteskultur och team.

Kundinteraktion och erbjudande

Vilka oskrivna regler tas för givet i kundinteraktioner? Detta perspektiv öppnar upp för normkreativitet och en sensibilitet gentemot målgrupper och innovation.

Kommunikation

En inkluderande kommunikation som når ut till både externa och interna målgrupper på ett framgångsrikt sätt, detta ses över under denna sektion.

Verksamhetsstyrning

Detta avsnitt ger en översikt över din nuvarande förmåga att hantera mångfald, jämställdhet och inkludering ur ett affärsmässigt och strategiskt perspektiv. 

Rekrytering och arbetsgivarvarumärke

Arbetsgivarvarumärket och rekryteringen hänger ihop för att ni ska klar av att attrahera och behålla värderingsstyrd arbetskraft.

Fikakultur och välbefinnande

Ger en tydligare bild av interaktionerna och jargonger som visas i vardagen: mellan möten, vid kick-offs, traditioner, presenter och samtal. Såväl digitalt som på plats.

Länk till inbjudan i sin helhet: https://fa-koll-pa-er-normplattform.confetti.events/

Mer från bloggen

Blixten & Co

Utbildning i jämställdhet och arbetsgivaransvar Liveunderhållningsproducenten Blixten & Co har funnits i Add Genders kundkrets i många år och det har varit en spännande resa

Läs mer >>

Besöks- och postadress:

Add Gender Sverige, Götgatan 58 b, 118 26 Stockholm

Kontakt:

hej@addgender.se

2021 AddGender. Design av Framtidsbyrån