Höstens normingenjörskurs

Öppet hus i normsalongen

Mångfald, normer och jämlikhet är inte bara åsikter utan också kunskap och vetenskap. Vi har det stora nöjet att för fjärde året i rad kunna erbjuda en möjlighet för dig att validera din kompetens samtidigt som du blir del av ett unikt nätverk av snart 50 certifierade normingenjörer, från vitt skilda branscher och över hela Sverige. Kursen “Certifierad normingenjör” löper över 5-6 månader och består av minst tre fysiska träffar med distansuppgifter emellan. Det är en spetsutbildning med syfte att du som är engagerad, entreprenör eller anställd inom jämlikhetsfältet ska få ny energi, väsentlig kompetenshöjning och fungerande metodik.

Du som gått utbildningen får specifikt övning i Add Genders unika metodik, samlad i studiematerialet “Normingenjörens fälthandbok” med tillhörande normplattform och fältkodex. Med dig får du som deltagare också en verktygslåda med många finslipade sätt att identifiera och bygga upp hållbara normer kring jämlikhet.

De som deltar och klarar kursens kompetenskrav kommer att få titeln certifierad normingenjör och en sammanlänkning med Add Genders varumärke, nätverk och utveckling framöver. Att vara med i nätverket gör också att  din verktygslåda och inspiration även fortsättningsvis fylls på, år efter år. Att vara med i nätverket är kostnadsfritt men vi kräver att du deltar på någon normingenjörsträff per år. Det är förknippat med en rese- och boendekostnad men kostar inget i övrigt.

Välkommen till världens enda normingenjörsutbildning! Normbegreppet står centralt i människors samverkan och därför också i varumärken, ledarskap, företagskultur och mycket mer. Med dina unika erfarenheter och de nya kunskaper som kursen ger, bygger vi tillsammans nya och mer hållbara normer.

Genom kursen till certifierad normingenjör via Add Gender får du:

  • En unik spetsutbildning som leder dig in i normingenjörens förhållningssätt
  • Konkreta verktyg och strategier för att undersöka och bygga om normer i olika sammanhang – du tränas bland annat i normplattformen och hur den kartläggs och fylls med aktiviteter för självorganiserande inkludering
  • En trygg arena att pröva dina vingar och lära dig tillsammans med andra
  • Ta del av Normingenjörens fälthandbok, normplattformens metodik och fältkodexen, som blir din guide i arbetet med att kartlägga och bygga om normer
  • Delaktighet i ett stadigt växande nätverk av normingenjörer inom vitt skilda branscher, geografiska orter och bakgrunder

Målgrupp för kursen och deltagarnas vanligaste roller:

  • Mångfaldsansvariga/jämställdhetsansvariga i organisationer
  • Konsulter och samarbetsparter till Add Gender
  • Individer i olika roller som vill utvecklas och utmanas inom jämställdhet, mångfald och normer.

Läs mer och anmäl dig till kursen här.

Lämna en kommentar